העסקת עובדים בארה"ב וניוד עובדים (רילוקיישן) לארה"ב

העסקת עובדים בארה"ב וניוד עובדים (רילוקיישן) לארה"ב

ניוד עובדים לארה"ב יכול ליצור חשיפות מס מיותרות לחברת האם הזרה אם לא ייעשה כיאות. חברה שלא הקימה ישות עסקית בארה"ב לפני ניוד העובדים עלולה ליצור לחברת האם מוסד קבע בארה"ב ולהסתכן ביצירת חבות מס בארה"ב על כל הכנסות החברה.

זאת ועוד, הענקת אופציות במדינה זרה יכולה לגרור השלכות בלתי צפויות לעובד כאשר יהפוך לתושב ארה"ב. לדוגמה, עובד שקיבל אופציות במחיר מימוש נמוך משווי השוק של המניות עלול להיקנס על כך בארה"ב.

אנו מסייעים ללקוחותינו בבניית היחסים בין חברת האם וחברת הבת ובהכנת תכנית שכר. כמו כן, אנו מציעים שירות ייעוץ לעובדים השוקלים רילוקיישן הצפוי להם מבחינת מיסים כאשר יעברו להתגורר ולעבוד בארה"ב.