יעוץ מס בינלאומי

יעוץ מס בינלאומי

תכנון מס ועמידה בכל דרישות החוק הם משימות מספיק מורכבות  גם במדינה המקומית שבה חיים. כאשר מתחילים לפעול במדינה זרה, הדבר נעשה מורכב עוד יותר ועולות שאלות שונות, כגון:

  1. מה יהיה המבנה האירגוני והקשר הבינחברתי בין הישויות השונות?
  2. היכן כדאי לערוך את המחקר והפיתוח?
  3. באיזה מדינה כדאי להעסיק עובדים?
  4. האם ניתן להסיט הכנסות למדינות המהוות מקלט מס?
  5. כיצד יש לשלם לישויות קשורות על טובין ושירותים?
  6. האם ניכוי מס במקור חל על העברות כספים בין החברה לחברה קשורה?

 

עקב נטייתן של חברות להסיט הכנסות לאזורי מיסוי שבהם המס נמוך באמצעות תמחור לא הולם של עסקות שעורכות הישויות הקשורות, חוקקו מרבית המדינות חוקים ותקנות לאופן חלוקת העלויות. החשש העיקרי שמטריד את רשויות המס הוא שרווחים מעסקאות של ישויות קשורות יוסטו באופן מלאכותי לאזורי מיסוי שבהם המס נמוך באמצעות תכנון אגרסיבי של מחירי ההעברה כך שלא ישקפו נכונה את מחירי השוק של העסקאות. מרבית המדינות שומרות לעצמן את הזכות להתאים את סכומי התשלומים הבינחברתיים בין הישויות אם רשות המיסים חולקת על נכונותם של מחירי ההעברה כפי שדיווח עליהם הנישום.

 

שרותי תכנון המס הבינלאומיים שלנו ינתחו את מבנה הפנימי של החברה ואת פעילותה המתוכננת כדי לארגן אותה באופן יעיל מבחינת חבויות המס. מבנה זה יביא בחשבון את שיעורי מס ההכנסה המקומיים והזרים, את מחירי ההעברה, את החוקים החלים על חברות נשלטות זרות (CFC) , את  Subpart F לחוקי המס של ארה"ב, את החוקים הנוגעים לחברות השקעה פסיביות זרות ואת חובות ניכוי המס במקור.