מס הכנסה במישור הפדרלי והמדינתי

תפעול חברה בארצות הברית  עשויה להיות מורכבת יותר משרבים חושבים. על החברה לעמוד בדרישותיהן של מספר רשויות מס –  ברמה הפדרלית, ברמה המדינתית וברמת הראשות המקומית. בנוסף ההכנסה הממוסה משתנה מאזור מיסוי אחד למשנהו.

חברות המאוגדות בארה"ב על פי חוקי אחת מ-50 המדינות, כפופות לרוב לחוקי מס ההכנסה של חברות החלים בארה"ב על הכנסה שמקורה בארה"ב. כל חברה (שלה EIN מספר זיהוי לצורכי מס בארה"ב) חייבת להגיש דוח מס הכנסה פדרלי (טופס 1120) ללא תלות ברמת הפעילות. כמו כן לחברות זרות העוסקות במסחר או מנהלות עסקים בארה"ב  ישנה חובת הגשת דוח בטופס 1120-F, אלא אם כן חלות נסיבות מסוימות שבהן החוק פוטר אותה מהגשת דוח זה.

ישות המאוגדת בארה"ב שלה ישות קשורה זרה נדרשת לדווח על העסקאות הבין-חברתיות המתקיימות בין החברה  והישות הקשורה באמצעות טפסים 5471 ו-5472.

בעקבות רפורמת המס (TCJA) Tax Cuts and Jobs Act  שחלה בשנת 2017, הידוע  כרפורמת המס של טראמפ , ישות עסקית הרשומה בארה"ב שבבעלותה תאגיד נשלט זר (CFC) חייבת גם בגילוי ודיווח על ההכנסות של החברה הנשלטת הזרה – GILTI Tax.

אנו בפיליפ שטיין מסייעים במומחיות בעמידה בכל דרישות רשות המס הפדרלית, בהגשת כל הטפסים הנדרשים ובחישוב מגוון תיאומי המס וזיכויי המס השונים על מנת להקטין את חבויות המס למינימום האפשרי.

לצד מס הכנסה הפדרלי שמשית הממשל האמריקאי, מרבית המדינות בארה"ב וחלק מן הערים גובות אף הן מסים נוספים. עסקים  שלהן זיקה כלכלית (כלומר מכירות, שכר, משרד וכדומה) בכמה מדינות נדרשים להגיש דוחות מס עבור כל מדינה.

כדי להימנע מתשלום כפל מיסים לרשויות המס השונות, הצוות המקצועי שלנו יערוך ניתוח מעמיק על מנת לקבוע באילו מדינות קיימת לחברה זיקה כלכלית וכיצד לייחס את ההכנסה למקורותיה השונים כנדרש בחוק.

מס הכנסה במישור הפדרלי והמדינתי