השקעות נדל"ן בארה"ב

השקעות נדל"ן בארה"ב

שוק הנדל"ן האמריקאי מספק הזדמנויות ייחודיות למשקיעים, זאת ללא קשר לאזרחות שלהם. עם זאת, חשוב לשקול בכובד ראש את ההשלכות של השקעה מסוג זה על חובות וחשיפות המס של המשקיע. גם אם אינכם אזרחי ארה"ב או מתגוררים בארה"ב, אך הנכם משקיעים בנכס אשר נמצא בתחומי ארה"ב, אתם מחויבים בהגשת דוחות מס פדראלי ומדיני. האופי המשפטי של ההשקעה והבעלים החוקיים של הנכס הן שתי שאלות בעלות משמעות שווה בענייני מס. השקעה בנדל"ן בארה"ב מסכום 60,000$ ומעלה מחייבת בדיקה מקדמית מקיפה על ידי מומחים מהתחום המשפטי והחשבונאי, זאת על מנת להבין את המשמעויות הנלוות בכל הנוגע לתשלום מיסים הקשורים לנכס.

 

כאשר הנכם משקיעים בארה"ב:

  • אנו נייעץ כיצד לתכנן את ההשקעה שלכם באופן היעיל והמיטבי מבחינת חובות המס.
  • אנו נגיש עבורכם את דוח המס על מנת למזער את חבות המס ככל האפשר.