חברות השקעות פאסיביות זרות

רשות המסים בארה"ב (או בקיצור IRS) החל להתמקד באחרונה באכיפת חוקי PFIC (חברות השקעות פאסיביות זרות) ובכך הפך עבור אזרחים אמריקאים את ההשקעה במדינות זרות לעניין מורכב יותר. רוב המשקיעים או החוסכים החשופים לתחולת חוקי ה- PFIC כלל אינם מודעים לחשיפת המס הקיימת, ועלולים להיקלע לדיווח מסים שגוי שלא בטובתם.

חברת PFIC הינה תאגיד השקעות פאסיבי ככל ומתקיימים בו אחד מהתנאים הבאים:

 

  • 75% או יותר מההכנסה הגולמית של מהשקעה הינה הכנסה פאסיבית.
  • 50% או יותר מנכסי החברה מפיקים הכנסה פאסיבית, או מוחזקים על מנת ליצור הכנסה פאסיבית.

רוב קרנות הנאמנות שאינן בארה"ב נחשבות כ-PFIC והן חשופות למיסוי כבד. בנוסף, גם אם קיימות השקעות מסוג זה בבעלותכם ולא מדובר בהשקעה חדשה, וככל שאינכם מוכרים אותן, ייתכן ועדיין תצטרכו להגיש דוחות רבים באופן שנתי בהתאם לחובות הדיווח המורכבים שקבע ה- IRS.

 

אנו יכולים לעזור לכם:

  • לנתח את תיק ההשקעות שלכם ולזהות את כל רכיבי ה-PFIC הקיימים ברשותכם.
  • להפחית את החשיפה למס כתוצאה מהחזקות PFIC תוך בחירת שיטת הטיפול המיטבית מבים מגווון האמצעים הקיימים בחוק.
  • למזער תשלומי מס בגין PFIC כלי השקעה PFIC שנרכשו לאחרונה.