נאמנויות זרות

נאמנויות זרות עלולות להיות מורכבות, אולם צוות המומחים שלנו נמצא כאן לרשותך להדריך אותך בהבנה של ההתחייבויות וההטבות שבנאמנויות זרות. נוכל לסייע לך בפתיחת נאמנות זרה, בדיווח השנתי המתחייב לרשויות המס ובפישוט וייעול תהליך ההחזקה של קרן זרה.

אנו מסייעים ללקוחות שיש בידם נאמנויות זרות, במילוי כל הטפסים הנדרשים. אנו יכולים לסייע בחישוב המבנה האופטימאלי עבורם, ולבחון אם נאמנות זרה כדאית להם מבחינת תכנון הנכסים.

אנו מסייעים הן בניהול נאמנויות grantor זרות והן בניהול נאמנויות זרות שאינן grantor ובכל דרישות הדיווח השונות.

נאמנויות זרות

נאמנויות זרות יכולות להיות מסובכות, אך צוות המומחים שלנו כאן כדי להדריך אותך