שותפויות מחוץ לארצות הברית

נבחרת רואי החשבון המומחים של חברת פיליפ שטיין ושות' מספקת שירותי יעוץ ללקוחות מכל רחבי העולם ומסייעת להם לנווט בתוך תחום חוקי המס של ארה"ב בכל הנוגע לשותפויות בארצות הברית. אנו מלווים את לקוחותינו מהחל ועד כלה בתהליך הגשת דוחות המס של השותפות, מוודאים שלא יוחמץ דבר מדרישות החוק ומגישים למשקיעים דוחות מלאים ומפורטים.

אנו מתמחים בתחומים הבאים:

  • פריסת התמונה המלאה של חוקי המס והשלכותיהם על קרנות הון סיכון וקרנות גידור המשקיעות בחברות תיקי השקעות אמריקניות או זרות
  • ליווי קרנות הון סיכון וקרנות גידור בתהליכי מכירה ורכישה וסיוע בקבלת החלטות על תהליכים אלו תוך מודעות מלאה למיסים שיחולו כתוצאה מהן ולהקצאות לתשלומי השתתפות ברווחים (carried interest).
  • שירות יעוץ ומתן מענה לשאלות משקיעים אזרחי ארצות הברית העובדים עם לקוחותינו.
  • בדיקת דרישות חוקי המס הפדרליים והמקומיים, קביעת החובות החלות על לקוחותינו, והגשת דוחות מס בהתאם.
  • הכנת דוחות פרופורמה k-1 לשותפים המשקיעים בשותפויות זרות שאינן נדרשות להגיש דוחות מס בארצות הברית.
  • הכנת דוחות למשקיעים המתלווים לטפסי k-1 תקופתיים ושמטרתם להבהיר למשקיעים מה עליהם לכלול בדוחות המידע (informational filings) שחלים עליהם מתוקף היותם בעלי חלק בשותפות.
שותפויות מחוץ לארצות הברית

כשמדובר בהגשת החזרי מס של שותפות, אנו מספקים שירות בקנה מידה מלא ומבטיח כי לקוחותינו תואמים.