בעלי אזרחות כפולה בישראל: מאילו טעויות מס יש להיזהר

מאילו טעויות מס יש להיזהר

בעלי אזרחות כפולה בישראל: מאילו טעויות מס יש להיזהר

טעויות מס נפוצות של בעלי אזרחות כפולה החיים בישראל

לעתים קרובות, ישנם אלו הנוטים לרצות למהר ולהגיש את דיווח המס האמריקאי שלהם ולקבל החזרי מס אשר הם זכאים להם בגין ילדיהם.כאשר אנו מסבירים שהם אינם בהכרח עומדים לקבל אלפי דולרים מן הממשל האמריקאי, אלא להפך – עלולה להזדקף לחובתם חבות מס. בנקודה זו רבים אף שוקלים מחדש אם להמשיך ולהחזיק באזרחות האמריקאית שברשותם. לעתים קרובות, אם ישנו תכנון נכון ומודיעים לאיש המקצוע המטפל בתיק המס על החלטות כבדות משקל כמו לדוגמא מכירת בית מבעוד מועד, ניתן להימנע מחבויות מס שכאלה. רבים כלל אינם יודעים באילו נושאים יש לדון עם רואה חשבון אמריקאי מראש, וניתן להבין זאת. בדיוק מסיבה זו נדון במאמר זה בטעויות המס שבעלי אזרחות כפולה החיים בישראל צריכים להיות מודעים אליהן :

  • הכנסה כעוסק עצמאי
  • השקעות פסיביות (PFIC ומיסי Obamacare)
  • הכנסה מהשכרת נכס
  • מכירת בית או דירה
  • הפרשות לפנסיה ומשיכת קצבת פנסיה
  • ניכויי מס הכנסה בישראל בגין נכות
  • יחידות מניה חסומות (RSUs) ואופציות
  • בעלי חברות זרות – GILTI/Subpart F

הכנסה כעוסק עצמאי:

כידוע, בין ארה"ב וישראל יש אמנת מס המונעת מיסוי כפול. האמנה הזו מסייעת מאוד לתושבי ישראל בעלי אזרחות כפולה שהיו עלולים לשלם מס בארה"ב על הכנסותיהם בארץ ולא היו מקבלים את החזרי המס בגין ילדים. עם זאת, עוסקים מורשים ועוסקים פטורים נופלים במלכודת המס האמריקאית הגדולה. אמנת המס שבין ארה"ב וישראל עוסקת במס הכנסה בלבד ואינה מגינה מפני המיסוי הכפול שיוצרים תשלומי הביטוח הלאומי בישראל ומיסי העוסק העצמאי בארה"ב. על פי תקנות ה-Social Security (המכונה גם מס עוסק עצמאי), עובדים בחברות ישראליות פטורים ממס זה אך לאזרחי ארה"ב החיים בישראל ומתפרנסים כעוסקים עצמאיים אין כל פטור ממנו. אזרח ארה"ב המתפרנס כעוסק עצמאי ימצא את עצמו משלם מס הכנסה בישראל (עד 50%), ביטוח לאומי (כ-15%), ומס עוסק עצמאי בארה"ב (כ-15% מן ההכנסות נטו).בשתי הרשויות ישנן תקרות מס. מיסים אלו יחד מעמיסים נטל כבד על אנשים המנסים להתפרנס מיגיע כפיהם. תמיד יש דרכים להקטין את נטל המס ואם אתם אכן במצב כזה אנחנו ממליצים לכם להתייעץ עם אחד מרואי החשבון שלנו.
יש לציין שיש גם חצי כוס מלאה לתשלום מס עוסק עצמאי. מי שמשלם מס זה במשך 40 רבעונים לכל הפחות יהיה זכאי בהמשך להטבות ולקצבאות פטורות ממס בשתי המדינות. גם לתועלת צפויה זו יש מגבלות וחסרונות, וגם לגביה כדאי להתייעץ.

הכנסה פסיבית:

החל משנת המס 2013, בזמן כהונתו של הנשיא אובמה, הוחל מס על הכנסות נטו מהשקעות (NIIT) המכונה גם מס Obamacare, שגובהו 3.8%. בדומה למס עוסק עצמאי, מס זה נפרד ממס ההכנסה הרגיל ויכול לחול על כל אדם, יהיה גובה המס שהוא משלם בישראל אשר יהיה. חבות מסNIIT תחול בדרך כלל כאשר סך ההכנסות חוצה סף מסוים ולצד זאת קיימת הכנסה פסיבית. ניקח לדוגמה בני זוג, שניהם אזרחי ארה"ב החיים בישראל ומגישים דוח מס משותף. הכנסותיהם השנתיות המשותפות עומדות על $200,000 ורווחי ההון מחשבון הבנק הישראלי שלהם עומדים על $75,000. סף ההכנסות עבור בני זוג המדווחים יחד לעניין מס NIIT הוא $250,000 ולכן על סכום ההפרש, $25,000, יושת בארה"ב מס בגובה 3.8% (על פי החישוב הבא: 200,000+75,000=275,0000-250,0000=25,000). היות שמס זה חל רק על הכנסות פסיביות, חשוב לשים לב שעל הכנסה יחידה – אפילו גובהה $2,000,000 – לא יושת מס NIIT.
להכנסה פסיבית היבט נוסף היכול לגרום צרות צרורות מול רשויות המס בארה"ב. אלו הן חברות ההשקעה הזרות הפסיביות, PFICs. בכלל זאת נמצאות קרנות נאמנות שאינן בארה"ב, קרנות סל, תעודות סל (ETFs), קופות גמל (שהמעסיק אינו מפקיד בהן), קרנות גידור, קרנות נאמנות וחברות הזנק (סטארט-אפ) מסוימות. לרוב, אם צפוי החזר נאה על ההשקעה, סביר להניח שהיא מוגדרת PFIC ושתגרור חבות מס משמעותית בארה"ב. לא זו בלבד שתידרשו לדווח לרשויות המס בארה"ב על כל חברה מסוג PFIC שבבעלותכם, עם המכירה הרווחים עשויים להיות ממוסים בשיעור מס שולי גבוה והחישוב יכלול גם את הריבית. היבט שלילי נוסף שיש ל-PFICs, שלעתים עשוי להיות גרוע משיעורי מס גבוהים, הוא שאין אפשרות לקזז את הרווחים כנגד הפסדי הון או הפסדים מחברות PFIC אחרות.
בדומה לסעיפים האחרים ברשימה, תכנון מס נכון ויעוץ מס ממומחים למס אמריקאי מבעוד מועד יכולים למנוע נפילה ברבות מן המלכודות הללו.

הכנסה מהשכרת נכס:

בישראל מנסה הממשלה דרך קבע להוריד את מחירי השכירות, בעיקר באמצעות מתן תמריצי מס למשכירים דירות במחיר נמוך. לרוע המזל, הנחות המס על מחירי שכירות נמוכים אינן תקפות גם במערכת המס האמריקאית. שיעור המס בארה"ב על הכנסה מהשכרת נכס יכול להגיע ל-37% (ומס NIIT שנזכר לעיל חל אף הוא על הכנסה זו). מי שמשלם בישראל שיעור מס אחיד בגובה 10% על הכנסה מהשכרת נכס יכול למצוא את עצמו משלם מס הכנסה גם בארה"ב. נוסף על כך, אם שיעור המס שאתם חייבים בו על הכנסה מסוג זה בישראל עומד על 0% משום שאתם משכירים את הנכס בכ-5000 ₪, יש סיכוי לא מבוטל שעדיין תהיו חייבים במס בארה"ב. אחת הדרכים הקלות להימנע מחבות מס זו היא הענקת הנכס לבן הזוג אינו אזרח ארה"ב. כבר אינספור פעמים היה עלינו להסביר ללקוחות שהם חייבים כספים לרשויות המס בארה"ב משום שבבעלותם נכס משותף או שהנכס רשום על שמם ולא על שם בן הזוג שאינו אזרח ארה"ב. לעתים קרובות מאפשרות רשויות המס בישראל להעניק לבן או בת הזוג נכס במתנה ללא כל חבות מס, אך יש לעשות זאת בזמן כדי שלא לצבור חובות לרשויות המס בארה"ב. ישנן דרכים נוספות להימנע מתשלום מס על הכנסה מהשכרת נכס; אם בבעלותכם נכסים מושכרים בישראל עמדו אתנו בקשר ונייעץ לכם בעניין.

מכירת נכסי מגורים עיקריים בישראל:

ובעניין דומה לסעיף ההכנסה מהשכרת נכס, מדינת ישראל בד"כ לא ממסה עסקות מכירת נדל"ן של בית המגורים בעיקרי. נוסף על כך, גם רשויות המס בארה"ב מאפשרות לעתים הפחתה של שיעור המס אם הנכס שנמכר היה הדירה העיקרית של האזרח. עם זאת, לאור הגידול העצום בשוק הנדל"ן הישראלי, הפטור האמריקאי לפעמים לא מספיק. נוסף על כך, לעתים קרובות זוכות עסקות נדל"ן לפטור ממס בישראל ואילו בארה"ב אותן עסקות חייבות במס. כפי שציינו לעיל, מס NIIT ששיעורו 3.8% עשוי לחול על המכירה וליצור חבות מס כבדה מול רשויות המס בארה"ב, גם אם שולם מס בישראל. חשוב לדבר עם רואה החשבון שלכם לפני מכירה של כל נכס שהוא כדי להימנע מתשלומי מס מיותרים.

פנסיה ישראלית:

אם אתם מתכננים למשוך כספים מקרן הפנסיה הישראלית שלכם, עשויות להיות לכך השלכות על המיסים שתשלמו בארה"ב. לעתים קרובות לא תשלמו מס בישראל על כספים אלו אך תמוסו עליהם בארה"ב, כפי שקורה למשל בכספים מקרנות השתלמות. במקרים אחרים יהיה המס בישראל נמוך מכדי לכסות את שיעור המס שמשיתה ארה"ב על הכנסות מסוג זה. תזמון מועד המשיכה יכול להפחית מאוד את גובה המס שתשלמו. התייעצו עם רואה החשבון שלכם לפני כל החלטה כדי לדעת כיצד לנהל כספים אלו על הצד הטוב ביותר.
נוסף על כך, חלק מהאפשרויות שמציעות קופות הגמל, כמו למשל תיקון 190, עשויות להשפיע לרעה על מצב המס שלכם בארה"ב בעת הפקדה לקופה. כדאי להתייעץ לפני פתיחת קופת גמל או קרן פנסיה.

ניכויי מס בגין נכות:

זהו אחד הסעיפים הבעייתיים ביותר, משום שאין רבות מה לעשות לגביו, מלבד להיות מודעים אליו. רשויות המס בארה"ב מעניקות לקשישים ולעיוורים על פי חוק ניכוי סטנדרטי גבוה מעט יותר. הטבה זו אינה גבוהה, ומתגמדת לצד הנחות המס שמעניקה ישראל. בישראל מעניק החוק כמה הטבות לסובלים ממוגבלויות שונות. שימו לב שאם אתם או מי מהיקרים ללבכם שהם אזרחי ארה"ב משלמים מס נמוך בישראל עקב מגבלה, סביר ששיעורי המס שלכם (או שלהם) בארה"ב יעלו בהתאם.

יחידות מניה חסומות (RSUs) ואופציות:

רבות מחברות ההיי-טק מציעות תמריצי הון לעובדיהן. זוהי דרך מצוינת לשתף את העובדים ברווחים מצמיחת החברה. בישראל ניתנים התמריצים האלו לרוב במסגרת תוכנית 102, ומאפשרים חיסכון משמעותי במיסים המשולמים עליהם. לאור נושא המאמר, לא קשה לנחש שבארה"ב המצב שונה לחלוטין, הן מבחינת מועדי המיסוי והן מבחינת שיעורי המס. נוסף על כך, אם קיבלתם מן החברה אופציות במחיר נמוך מערך השוק ההוגן הנוכחי יהיה עליכם להביא בחשבון שגם על כך אתם עלולים לשלם מס בארה"ב. מומלץ להתייעץ עם רואה החשבון שלכם בכל פעם שנקרית לפניכם הזדמנות כזו כדי לוודא שאתם מקבלים את ההחלטה הנכונה ומביאים את כל האפשרויות בחשבון.
נבחרת רואי החשבון שלנו מתמחה במיוחד בתחום האופציות על מניות בודדות ויכולה לסייע לכם להחליט נכון כדי להגיע לרווחים נאים בבוא האקזיט העתידי.

בעלי חברות זרות (GILTI ו-Subpart F):

אחת השיטות הטובות ביותר להימנע מתשלום מס עוסק עצמאי בארה"ב היא להתאגד בישראל. עם זאת, שיטה זו מעוררת בעיות שיש להיות מודעים אליהן. בארה"ב ישנן שתי מערכות כללים שעשויות לגרום לכם להיות חייבים במס הכנסה אישי על הכנסות החברה הישראלית שלכם. אף שייתכן שתהיו זכאים להחזרי מס כנגד המיסים שתשלמו בישראל, חוק GILTI ו-Subpart F עשוי ליצור בעיית תזמון בין תשלומי המס בארץ ובארה"ב, ולגרור כפל מס. כתבנו על כך בהרחבה במאמר העוסק בחוק GILTI, וזהו אחד מתחומי התמחויותינו.

הסעיפים שלעיל מתארים חלק מן הבעיות הנפוצות שבעלי אזרחות כפולה עשויים להיתקל בהן, אך ישנם נושאים נוספים שהמודעות אליהם חשובה, ועדיף להיזהר יתר על המידה מאשר לטעות. אם אינכם בטוחים האם עליכם ליידע את יועץ המס או רואה החשבון שמנהל את ענייני המס האמריקאי שלכם באשר להתרחשות כלכלית עתידית כלשהי, הניחו שכן. אף פעם לא מזיק להתייעץ אתנו – אנחנו שמחים לשמוע מכם ולעמוד בקשר. תפקידנו הוא לעזור: ככל שנדע יותר כך נוכל לייעץ באופן המיטבי.

כתבה זו תורגמה מאנגלית. למקור הקליקו כאןהאם נהנית מפוסט זה? הירשם כדי לקבל את החדשות האחרונות שלנו!

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Philip Stein & Associates, Mailing Address: POB 45414 , Jerusalem, 91451, http://www.pstein.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact