ברוכים הבאים הביתה: נקודות חשובות והזדמנויות שיש לנצל כששבים לישראל – חלק ג'

ברוכים הבאים הביתה

ברוכים הבאים הביתה: נקודות חשובות והזדמנויות שיש לנצל כששבים לישראל – חלק ג'

אחת מן הסוגיות העיקריות עבור ישראלים השבים לישראל לאחר שעבדו במשך תקופה בארצות הברית וכן על אזרחי ארצות הברית העולים לישראל היא קרנות הפנסיה השונות להן הפרישו מהכנסתם במהלך שנות עבודתם בארצות הברית.

חשוב לציין שבמרבית תוכניות הפנסיה קיים קנס משמעותי על משיכת כספי הקרן בטרם עת, ולכן הימנעו מלמשוך את הכספים עד גיל הפרישה. אם קיבלתם אזרחות אמריקאית במהלך שהותכם בארצות הברית, כדאי לשקול להמשיך להפקיד בקרנות הפנסיה הללו היות שהכסף והתשואה עליו יהיו פטורים ממס.

תשואה נמשכת:

החדשות הטובות באשר לקרנות אלו הן שבכל הנוגע לארצות הברית, כספי הקרן ממשיכים להניב רווחים פטורים ממס. ישראל בדרך כלל נוקטת גישה זהה ואינה ממסה את רווחי ההון מקרנות כגון SEP (פנסיה פשוטה לשכירים), IRA (קופת גמל בניהול אישי), רות' IRA, ו-401(K). עם זאת, חשוב מאוד להתייעץ עם רואה חשבון אמריקאי וישראלי כדי לוודא שהרווחים מקרן הפנסיה הספציפית שלכם לא ימוסו בישראל וכן כדי להתעדכן אם חלים בחוקי המס הישראליים שינויים המשפיעים על קרן הפנסיה שלכם.

קצבאות:

עם ההגעה לגיל הפרישה, תידרשו להתחיל למשוך מקרן הפנסיה קצבה מינימלית. אם אינכם אזרחי ארצות הברית ( או מחזיקי אשרת "גרין קארד") ואתם מתגוררים בישראל, עליכם לדווח על קצבה זו באמצעות טופס 1040NR. עם זאת, האמנה למניעת כפל מס בין ישראל וארצות הברית פוטרת קצבה זו ממס אם מחלקים את הסכום על פני שלוש שנים לפחות. לכן אם תנצלו את האפשרות הזו כשתמלאו את טופס 1040NR, לא תשלמו בארצות הברית מס על הכנסה זו. אם אתם אזרחי ארצות הברית, אתם חייבים במס בארצות הברית על קצבה זו, אולם ארצות הברית מעניקה לישראל זכות ראשונים במיסוי ולכן יעמדו לזכותכם נקודות זיכוי על המס הישראלי שכבר שולם על הקצבה. את קצבאותיהם של עולים חדשים או תושבים חוזרים ותיקים ממסה ישראל על פי סעיף (3)9 לתקנות המס כאילו היו  ההכנסה היחידה בדוח המס שהגישו בארצות הברית. לכן תשלמו מס בישראל על פי חישוב זה ותזוכו על המס ששילמתם בארצות הברית. עולים חדשים ותושבים חוזרים ותיקים המצויים בעשר שנות הפטור ממס אינם חייבים במס על הקצבה, אולם אם הם אזרחי ארצות הברית יהיה עליהם לשלם מס בארצות הברית.

לסיכום, זוהי דוגמה אופיינית להכנסה שחובה להתייעץ בעניינה עם רואה חשבון הבקי באמנה למניעת כפל מס בין ישראל וארצות הברית וכן בחוקי המס בשתי המדינות. כך תוכלו לוודא שאתם משלמים את המס ראשית לרשויות הנכונות כמו גם לערוך תכנון מס נכון כדי להפחית את סך המס הכולל.האם נהנית מפוסט זה? הירשם כדי לקבל את החדשות האחרונות שלנו!

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Philip Stein & Associates, Mailing Address: POB 45414 , Jerusalem, 91451, http://www.pstein.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact