ברוכים הבאים הביתה: נקודות חשובות והזדמנויות שיש לנצל כששבים לישראל

ברוכים הבאים הביתה

ברוכים הבאים הביתה: נקודות חשובות והזדמנויות שיש לנצל כששבים לישראל

אחת המגמות הבולטות במהלך מגפת הקורונה היא עלייה במספר האזרחים הישראלים שעבדו עד כה בחו"ל וכעת מתכננים לשוב לישראל. חלקם שבים, בין היתר, היות שמעתה ייתכן  ויהיה קל ומקובל יותר לעבוד מרחוק. רבים אחרים חוזרים לכאן עקב תפקודה המוצלח ויציבותה של ישראל במהלך משבר הקורונה בנוסף לשיקולים אחרים. השיבה לארץ דורשת הכנה רבה, החל במציאת בתי ספר לילדים וכלה במציאת דירה מתאימה, ואחת הסוגיות שחשוב לתת עליהן את הדעת היא תכנון מס נכון.

ברשומה זו וברשומת ההמשך אתמקד בנקודות החשובות שאזרחי ארצות הברית העולים לארץ ותושבי ארצות הברית השבים לישראל צריכים להיות מודעים להן בכל הנוגע לענייני מס. כמו כן אפרט כיצד אפשר לנצל הזדמנויות שנוצרות עם .העלייה או השיבה לארץ ולהקטין את תשלומי המס השונים

פטור ממס למשך עשר שנים:

מדינת ישראל יוצאת דופן בהטבות הניכרות שהיא מעניקה לעולים חדשים ולתושבים חוזרים ותיקים שחיו מחוץ לישראל בעשר השנים האחרונות. אחת מן ההטבות הללו היא פטור ממס למשך עשר שנים מיום העלייה או החזרה לישראל. הפטור הוא ממס על הכנסות פסיביות ואקטיביות שמקורן מחוץ לישראל. אזרחי ארצות הברית ממוסים על הכנסתם בכל מקום שהוא ולכן יהיה עליהם לשלם מס בארצות הברית על רבות מהכנסות אלו, אולם חלקן תהיינה פטורות ממס מדינתי גם בארצות הברית (אם אין להן זיקה לעסק הרשום בארצות הברית). כך, עולים ותושבים חוזרים שהיו תושבי מדינות כגון ניו-יורק וקליפורניה ישלמו מס יותר נמוך משום שאינם חייבים עוד במס מדינתי על הכנסות אלו. לדוגמה, עולה שניתק את תושבתו בארצות הברית ובבעלותו מניות שערכן עלה מאז קנייתן יהיה פטור ממס רווחי הון מדינתי בארצות הברית אם ימכור אותן רק לאחר עלייתו או שיבתו לארץ.

 אשרות תושב קבע ("גרין קארד"):

אחת השאלות הנפוצות ביותר ששואלים תושבי ארצות הברית החוזרים לארץ היא מה לעשות באשרת תושב הקבע שלהם (המכונה "גרין קארד"). תושבים שהחזיקו באשרה במשך שמונה שנים לפחות במהלך חמש-עשרה השנים האחרונות מוגדרים כמחזיקי אשרת תושב קבע לטווח ארוך, וויתור עליה מוגדר כ-expatriation. לפני הוויתור על התושבות יש להתייעץ עם רואה חשבון או עורך דין ולבדוק כיצד לעשות זאת באופן שלא יגרור תשלום מס יציאה החל על תושבים יוצאים מסוימים. לתושבים שהחזיקו באשרה במשך פחות משמונה שנים במהלך חמש-עשרה השנים האחרונות מומלץ בחום לוותר עליה, כדי שלא יאלצו להמשיך לשלם את המס שבו חייבים אזרחי ארצות הברית על הכנסתם מכל מקום שהוא בעולם. זאת ועוד, תושב שימשיך להחזיק באשרה במשך שמונה שנים ויותר יהפוך לתושב קבע לטווח ארוך. מעמד זה, כפי שציינתי לעיל, יגרור חבות מס יציאה בעת הוויתור על האשרה. ביטול אשרת תושב הקבע למי שהחזיק בה פחות משמונה שנים הוא תהליך טכני ופשוט. יש למלא טופס I-407 ואין כל חבות מס יציאה. המצב שנוצר לאחר השבת האשרה מאפשר פטור מלא ממס על הכנסות מהשקעה פסיבית מחוץ למדינת ישראל, משום שישראל מעניקה לתושבים חוזרים עשר שנות פטור ממס על הכנסה פסיבית ובעת ובעונה אחת לא תהיה עוד חבות מס בארצות הברית משום שההכנסה אינה שייכת לתושב המדינה. חשוב לציין שגם למי שאינם אזרחי ארצות הברית יש חשיפה למס עזבון על השקעות בארצות הברית וחובה לדווח על הכנסות לרשויות המס אם להכנסה יש זיקה לארצות הברית, כגון אם צמחה מנכסים המצויים בה. לפעמים אפשר למצוא פטורים שונים ממס הנובעים מן האמנה למניעת כפל מס בין ישראל וארצות הברית. אם כך ואם כך, לכל צעד שעושים בעניין אשרת תושב הקבע יהיו השלכות ולכן חשוב מאוד להתייעץ עם רואה חשבון המתמחה בנושא ועם עורך דין לענייני הגירה. ישנם נושאים רבים נוספים שחשוב להיות מודעים לגביהם לקראת המעבר לישראל, וברשומה הבאה נדון בכמה מהם.

כתבה זו תורגמה מאנגלית. למקור הקליקו כאן

 האם נהנית מפוסט זה? הירשם כדי לקבל את החדשות האחרונות שלנו!

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Philip Stein & Associates, Mailing Address: POB 45414 , Jerusalem, 91451, http://www.pstein.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact