הוראות חדשות מפורסמות בנושא מס הגילטי

הוראות חדשות מפורסמות בנושא מס הגילטי

הוראות חדשות מפורסמות בנושא מס הגילטי

בחודש ספטמבר, לאחר שחוק GILTI החדש נעשה חלק מחיי העסקים, גיבשה ה-IRS (רשות המסים האמריקנית) הוראות חדשות. לאור הוראות אלו ולקראת סוף השנה המתקרבת, חשבתי לחלוק כמה תובנות נוספות באשר לחוק.

אם אתם הבעלים של רוב המניות בתאגיד נשלט זר (CFC), רפורמת המס החדשה בארה"ב תביא בכנפיה שינוי מפתיע שתגלו ב-2019, כאשר תגישו את דו"ח המס השנתי שלכם לשנת 2018. כאשר תגישו את הדו"ח, תגלו סוג חדש של הכנסה המכונה GILTI, שמשמעו "Global Intangible Low-Taxed Income" (הכנסה עולמית בלתי-מוחשית הממוסה בשיעור נמוך). GILTI מתייחס להכנסות אקטיביות נטו, בין שהן יתרת רווח ובין שהן רווחים שחולקו. הכנסה מסוג GILTI מגיעה לדו"ח המס האישי של בעלי המניות וממוסה בשיעור המס השולי של מחזיק המניות. יש כמה דרכים להפחית את שיעור מס GILTI.

  1. לקצץ ברווחים – אפשר להפחית את הרווחים באמצעות משכורות, בונוסים והוצאות עד לנקודת האיזון, שבה לא יושת כל מס על הכנסות GILTI.
  2. לפתוח עסק המשקיע השקעות גדולות בנכסים קבועים – חוק GILTI מאפשר ניכוי של 10% על השקעות חברה בנכסים (QBAI). ניכוי זה יכול להפחית את שיעור מס GILTI במידה ניכרת.
  3. לפתוח תאגיד הרשום בארה"ב שמניות התאגיד הנשלט הזר תהיה בבעלותו – שיעור ההכנסות החייבות במס GILTI יקטן ב-50%, ואם שיעור מס החברות הזר המוטל עליכם הוא לפחות 13.125%, לא יושת עליכם כל מס הכנסה נוסף בארה"ב.
  4. ספקי שירות – אם אתם ספקי שירות, ייתכן שנוכל לתכנן לכם פתרון אישי שיאפשר לכם להימנע מתשלום מס GILTI. תוכלו ליצור קשר עמנוכדי לבדוק האם אתם עומדים בקריטריונים.

בקצרה, GILTI הוא אתגר חדש לבעלי תאגידים זרים נשלטים ע"י אמריקאיים, ועלול להפוך על פיה את ההנחה שהיתה מוכרת עד כה – שחברות זרות המצויות מחוץ לארה"ב ממוסות רק בעת חלוקת הרווחים. ארצות זרות ואזורי שיפוט שבהם המס נמוך אכן היו מקום אטרקטיבילרישום חברה בעבר אבל GILTI שינה את המצב. אנו ממליצים לכם לבדוק את החזקותיכם בחברות זרות כדי להבין את ההשפעות הנלוות.

 האם נהנית מפוסט זה? הירשם כדי לקבל את החדשות האחרונות שלנו!

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Philip Stein & Associates, Mailing Address: POB 45414 , Jerusalem, 91451, http://www.pstein.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact