הקורונה: האם מחירי ההעברה שאתם גובים משקפים את המציאות?

קורונה

הקורונה: האם מחירי ההעברה שאתם גובים משקפים את המציאות?

מגפת הקורונה חוללה שינויים רבים בסביבה הכלכלית שלנו, והביאה צרכנים, בתי עסק וממשלות לחשוב מחדש על תפיסות כלכליות נפוצות מבחינות שונות. בזמנים כאלו חשוב לחברות לערוך ניתוח כולל של המבנה שלהן ולהתמקד בהזדמנויות לקיצוץ בעלויות. בהקשר זה, אחד  הסעיפים שיש לבחון הוא מודל מחירי ההעברה של החברה.

במאמר זה נבחן את שיטת קביעת מחירי ההעברה צעד אחר צעד ונדגים כיצד לבדוק האם החברה תצא נשכרת משינוי המודל הנוכחי.

קצת רקע

העיקרון העומד בבסיס מחירי ההעברה הוא ייחוס פדיון לצדדים קשורים על סמך הסיכון שכל ישות נוטלת על עצמה, בשיטת " מחיר שוק". שיטה זו אומדת מהם אחוזי  הרווח שהיה דורש צד בלתי קשור בר-השוואה על ביצוע פעולה זהה.

אנשי מקצוע בתחום המס ורשויות המס רגילים להגדיר ישויות מסוימות העוסקות בפעולות שגרתיות או מוגבלות, ובייחוד פעולות שהסיכון בהן נמוך, כמפיצים בסיכון נמוך (low-risk distributor) או ספקי שירותים בסיכון נמוך (low-risk service provider). הם מניחים כי ישויות מסוג זה אינן יכולות להפסיד כסף. הנחה זו עלולה להתברר כרחבה מדי.

השפעת מגפת הקורונה

מגפת הקורונה וההאטה הכלכלית הנוכחית מעמידות את ההנחה הזו באור הזרקורים. חברות רבות נפגעו קשות כלכלית; האם נכון שחברה בקבוצה תמשיך להציג  רווחים ולשלם מס בעוד נזקי המגפה מכים כלכלית ביתר חברות הקבוצה?

חברות רבות בקשו להעריך מחדש את מודל מחירי ההעברה הנוכחי שלהן ולבדוק כיצד שימוש בשיטת "מחיר שוק" משפיע לגבי ישויות בנות-השוואה שהפסידו כסף במהלך המשבר הכלכלי הנוכחי.

נוסף על כך, אם הישויות בנות ההשוואה ששימשו לתהליך קביעת מחירי ההעברה הנוכחי הן ישויות בסיכון סביר, ותהליך קביעת המחיר לא הותאם רמת הסיכון לסיכון הנמוך של הישות הנבדקת, ייתכן שבשנים עברו הניבה הישות הנבדקת תשואה גבוהה ממה שהייתה אמורה להניב. רווח יתר זה עשוי להוות הצדקה להציג מרווח לתקף אפס או הפסד באקלים הכלכלי הנוכחי.

על מנת לתמוך בשינוי מודל מחירי ההעברה יש צורך להכין תיעוד נרחב ובזמן אמת ובכלל זאת אמות מידה חיצוניות המותאמות למדדי הענף או לנתוני השוק. לדוגמה, יש לתת את הדעת במיוחד לירידה במדדי הענף (פדיון, מכירות, ערך וכדומה) או של חברות ספציפיות הנקבעות כמתחרות כדי לתמוך בשינוי.

נקודות לשיקול

  1. יש לקבוע איזו ישות מבקשת לשנות מחירי ההעברה: החברה-האם, החברה-הבת או שתיהן;
  2. יש לזהות את הגורמים המביאים לשינוי מחירי ההעברה ולמדוד אותם מבחינה כמותית. גורמים האפשריים הינם (א) צניחה במכירות או בתחזיות המכירות, (ב) עלויות הכרוכות בפיטורי עובדים, ו(ג) עלויות הנובעות משטחי משרד בלתי מנוצלים, וכדומה. יש לשים לב שסעיפי העלות המפורטים כאן לא יכללו בניתוח מחירי ההעברה לצורך קביעת רווח בשיטת "מחיר שוק". עלויות אלו יסווגו כהוצאה חד-פעמית וירשמו לאחר שתיקבע אמת המידה לחישוב מחירי ההעברה;
  3. אופציות למניות הכלולות בבסיס העלות של ישות המשתמשת בשיטת "cost plus" תידרשנה לתמחור מחדש על סמך המצב הנוכחי בבורסה הרלוונטית והכלכלה בכלל, כחלק מניתוח מחירי ההעברה. ההפרש בין המחיר הקודם למחיר הנוכחי לא ייכלל בבסיס העלות בעת קביעת המרווח המתווסף לעלות;
  4. יש לבדוק האם החוזה הבין-חברתי מאפשר משא ומתן מחודש על תנאי התמחור. יש לציין שישנם חוזים בין-חברתיים הנוקבים את גובה הרווח המגיע להן כמספר, לעומת חוזים המסתפקים בהצהרה שחישוב הרווח יהיה בשיטת "מחיר השוק". השיטה השנייה מועדפת;
  5. אם מתאפשר, נסחו מחדש את החוזה בין-חברתי. בעת תיקון החוזה שקלו להכניס סעיף כוח עליון. סעיף כוח עליון מונה אירועים בלתי צפויים – אסונות טבע כמו רעידות אדמה ואסונות מעשה ידי אנוש כמו מלחמה או תקרית גרעינית. הסעיף משמש בדרך כלל לסיכול חוזה ולכל הפחות כופה משא ומתן מחודש.

בקצרה, סביר שבהערכה מחודשת של מודל מחירי ההעברה הנוכחי והתאמת המודל כך שישקף את המציאות הנוכחית תוכל החברה לרשום מרווח אפס או הפסד לשנת 2020. עם זאת, שינוי כזה חייב להיות מגובה בתיעוד מספק ובניתוח בזמן אמת כדי להתגונן מביקורות מס אגרסיביות בעתיד.

 

כתבה זו תורגמה מאנגלית. למקור הקליקו כאן

 האם נהנית מפוסט זה? הירשם כדי לקבל את החדשות האחרונות שלנו!

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Philip Stein & Associates, Mailing Address: POB 45414 , Jerusalem, 91451, http://www.pstein.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact