חוק ההסדרים החדש של הממשל האמריקאי: עשרה שינויים בתחום המיסוי לקראת שנת 2020

עשרה שינויים בתחום המיסוי לקראת שנת 2020

חוק ההסדרים החדש של הממשל האמריקאי: עשרה שינויים בתחום המיסוי לקראת שנת 2020

ב-20 לדצמבר 2019 חתם הנשיא טראמפ על הצעת חוק 2020 SECURE ואישר אותה כחוק. חוק זה משפיע בעיקר על אופן יישומם של מסלולי פנסיה רבים. נציין עשרה שינויים מרכזיים:

1. סכום משיכה מתוכניות פנסיה בארצות הברית (Required Minimum Distribution): החובה למשוך קצבה מינימלית קבועה חלה כעת רק החל מגיל 72 לעומת גיל 70.5  קודם לכן. שינוי זה חל רק על משלמי מיסים שלא מלאו להם 70.5 שנים בתאריך 31 בדצמבר 2019.

2. הפקדות ל-IRA: כעת אפשר להמשיך להפקיד כספים ב-IRA -גם לאחר גיל הפרישה, כל עוד יש לכם הכנסה מעבודה. על פי החוק הקודם, למי שמלאו לו 70 שנים וששה חודשים לא הייתה עוד כל אפשרות להפקיד כספים בקופת גמל בניהול אישי. השינוי חל על הפקדות לשנות המס שיחלו לאחר 31 בדצמבר 2019.

3. הכנסה מעבודה לצורך חישוב ניכוי מס על הפקדות לIRA: מענק מחקר (fellowship) נחשב כעת הכנסה מעבודה לצורך ניכוי מס על הפקדות ל-IRA. שינוי זה יחול בשנות המס שתחלנה לאחר 31 בדצמבר 2019. שימו לב שאם תבחרו שלא לדווח על הכנסותיכם מעבודה מחוץ לארה"ב, ייתכן שלא תגיעו לרצפת ההכנסה המזכה בניכוי מס על הפקדות ל-IRA.

4. IRA מירושה: מרבית מוטבי ה-IRA שאינם בני זוג של העמית צריכים לסגור את התוכנית בתוך עשר שנים מיום מותו של העמית. בני זוג מוטבים יכולים להמשיך להעביר את כספי ה-IRA לתוכנית שלהם או למשוך את הקצבה שנקבעה על פי תוחלת החיים שלהם. על פי החוק הקודם, גם מוטבים שאינם בני זוג יכלו למשוך קצבה על פי תוחלת החיים שלהם. שינוי זה חל על IRA שיעברו בירושה לאחר 31 בדצמבר 2019. כלל זה אינו חל על בני זוג יורשים, קטינים, חולים במחלה כרונית או מי שאינו צעיר מהעמית המנוח ביותר מעשר שנים. קטינים יידרשו לחלק את הסכום למשיכה חודשית על פי תוחלת החיים שלהם תוך עשר שנים מיום הגעתם לבגרות.

5. קנס על משיכה בטרם עת: החוק החדש מוסיף חריג נוסף לקנסות על משיכת הכסף מ–IRA בטרם עת – משלמי מיסים שנולד להם ילד או שאימצו ילד. משיכת הכסף בטרם עת משמעה פתיחת התוכנית לפני גיל 591/2 שנים וששה חודשים. החרגה זו חלה על משיכת סכום של עד $5000 במשך השנה שלאחר הלידה או האימוץ כחוק. בדוח המס של ההורים יש לציין את מספר ה-TIN (Taxpayer Identification Number) של הילד. סכום זה יכול להיחשב גם כסכום משיכה מזערי. החרגה זו חלה על כספים שיימשכו לאחר 31 בדצמבר 2019. זאת נוסף על ההחרגות הקיימות להוצאה מוכרת על השכלה גבוהה, הוצאה מוכרת על רכישת דירת מגורים עיקרית והוצאות רפואיות שלא התקבל בגינן החזר.

6. תוכניות 529: משלמי המיסים יכולים כעת למשוך עד $10,000 פטורים ממס מתוכנית 529 כדי להחזיר הלוואת סטודנט העומדת בקריטריונים. כלל זה תקף למשיכת כספים שנועדה לכסות הלוואות שמימנו את לימודי המושך או את לימודי אחיו ואחיותיו. הכספים הנמשכים מן התוכנית, שרשויות המס מתייחסות אליהם כהוצאה מוכרת ללימודים גבוהים, יקטינו את ניכוי המס שאתם זכאים לו כנגד הריבית המשולמת על הלוואת הסטודנט שלכם. תקרת ה-$10,000 היא תקרה מצטברת (לכל החיים) עבור כל אחד מן האחים ולא עבור המוטב. שינויים אלו חלים על כספים שימשכו לאחר 31 בדצמבר 2019.

7. Kiddie Tax: השינויים שהכניסה רפורמת המס של טראמפ (Tax Cuts and Jobs Act) בחוק זה בוטלו, והכללים הישנים תקפים שוב. על פי הרפורמה, על ילדים שלהם הכנסה שאינה מעבודה הושת מס בשיעור החל על ירושות וקרנות נאמנות. כעת הושבו הכללים הקודמים לתוקף, ועל פיהם שיעור המס החל על הכנסה זו זהה לשיעורי המס שמשלמים ההורים. שינוי זה יכנס לתוקף בשנות המס שלאחר 31 בדצמבר 2019. עם זאת, אפשר לבחור להחיל שינוי זה גם על דוחות המס לשנים 2018 ו-2019. הכללים החדשים היטיבו עם הורים החייבים בשיעורי מס גבוהים, אך הרעו מאוד עם הורים שהכנסתם מציבה אותם במדרגת מס נמוכה יותר. כעת נצטרך גם לשוב שיטה הישנה שבה יש להגיש את דוח המס של ההורים לפני הגשת דוח המס של הילדים.

8. ניכוי שכר לימוד: אפשרות זו פקעה בסוף שנת 2017 אך תשוב לתוקפה בשנת 2020. לניכוי זה זכאים גם משלמי מיסים הזוכים לניכויי המס הרגילים. ניתן לתקן את דוח המס שלכם לשנת 2018 בכדי לבקש ניכוי זה.

9. ניכוי פרמיית ביטוח משכנתא: ניכוי זה פג אף הוא בסוף 2017 וישוב לתוקפו בשנת 2020. לניכוי זה זכאים רק הבוחרים בניכויים פרטניים. ניתן לתקן את דוח המס שלכם לשנת 2018 ולבקש ניכוי זה.

10. ניכוי הוצאות רפואיות: סכום המינימום להכרה בהוצאות רפואיות לצורך ניכוי פרטני עודכן ל10% אחוזים מן ההכנסה הגולמית המותאמת עד שנת 2021.

אף שהשינויים הללו קטנים ביחס לשינויים שערכה רפורמת המס של טראמפ ב-2017, הם עדיין משמעותיים ויש להיות מודעים אליהם. אם יש לכם שאלות ואינכם בטוחים כיצד השינויים הללו עומדים להשפיע עליכם בשנה הקרובה, עמדו עמנו בקשר ונשמח להרחיב בנושא.

כתבה זו תורגמה מאנגלית. למקור הקליקו כאןהאם נהנית מפוסט זה? הירשם כדי לקבל את החדשות האחרונות שלנו!

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Philip Stein & Associates, Mailing Address: POB 45414 , Jerusalem, 91451, http://www.pstein.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact