רפורמת המס של טראמפ – השנה שהייתה

רפורמת המס של טראמפ – השנה שהייתה

רפורמת המס של טראמפ – השנה שהייתה

עוד לא מלאו שנתיים להחלטת הקונגרס לערוך שינוי מקיף במערכת המיסוי האמריקנית. תום עונת המס הראשונה שבה חלו רוב השינויים הוא הזדמנות לסקור את השפעת השינויים הללו מנקודת מבטנו כרואי חשבון.

  1. GILTI — הוראה זו מטרתה הייתה להרתיע אזרחי ארצות הברית מלנהל את עסקיהם באמצעות חברות שאינן רשומות בארצות הברית. ההוראה, השלכותיה והעבודה עמה כבר נידונו בהרחבה (דיון שגם אנו השתתפנו בו). הוראת GILTI השפיעה על כל לקוחות החברה שבבעלותם ובשליטתם חברות ישראליות. בסופו של דבר התעשתה מחלקת האוצר של ארצות הברית ופרסמה תקנות שפטרו את מרבית לקוחותינו מן ההוראה. עם זאת, בנסיבות מסוימות אין כל פטור מן ההוראה, ואז יש לפנות ליועץ המס או לרואה חשבון אמריקאי שלכם ליעוץ.
  2. ITINs — הקונגרס החליט שילד שלא הוקצה לו מספר Social Security עד תום שנת המס לא יזכה את הוריו בנקודות הזיכוי המגיעות להם בגינו. בעבר, אם ילדכם חי בארצות הברית וקיבל מספר ITIN ( מספר זיהוי לצורכי מס), היה די בכך לקבלת נקודות הזיכוי בגינו.
  3. נקודות זיכוי על ילדים — מספר רב  יותר של אנשים החיים מחוץ לארצות הברית היו זכאים  להחזרי מס השנה משום שהקונגרס הגביה את רף ההכנסה לזכאות להחזרי מס. כמו כן הוגדל סכום ההחזר בפועל מ-$1000 ל$1400 לילד, וסך הזיכוי (ובכללו החלק שאינו מוענק כהחזר) הוגדל ל-$2000 לילד. מנגד, הפטור המקטין את ההכנסה החייבת במס אינו קיים עוד.
  4. ניכויים פרטניים (Itemized deductions) — מס ההכנסה ומסי הנדל”ן המקומיים מוגבלים ל-$10,000 לשנה. מרבית הניכויים על הוצאות שונות (miscellaneous) כגון יעוץ פיננסי ושכר רואה חשבון אינם תקפים עוד. תשלומי הארנונה בישראל גם הם אינם זכאים לניכוי עוד. הדבר משפיע במיוחד על מי שבבעלותו השקעות פסיביות גדולות, שלא יוכל לנכות הוצאות שבעבר היו מותרים.
  5. סעיף 199A — זוהי הוראה סבוכה, אך היא יוצרת ניכוי רעיוני עבור רבים מן המשקיעים בנדל”ן בארה”ב.
  6. פטור ממס על ירושות ומתנות — סכום הפטור טיפס עד 11.2 מיליון דולר, אך הוא עשוי שלא לשרוד זמן רב אם המפלגה הדמוקרטית תזכה לרוב בקונגרס ונציגה יכהן כנשיא ארצות הברית.
  7. טופס 1040 — צפו בסרטון הדרכה ביוטיוב כדי להבין מהם השינויים שנערכו בטופס (לאחר שלא השתנה למעלה מחמישים שנה). רשות המסים האמריקנית תשנה אותו שוב עבור שנת 2019, ותבטל כמה מן התיקונים שנערכו בו.
  8. ניכויים סטנדרטיים — ניכויים אלו הוכפלו, ויש לקוות שיוכלו לפצות על אובדן הפטורים והניכויים הפרטניים.

כפי שאפשר להבין מן הרשימה, חלק מן השינויים היטיבו עם משלמי המסים וחלק הרעו את מצבם. אם יש לכם שאלות או שטרם הגשתם את דוחות המס שלכם, צרו קשר עמנו  בכדי להבין כיצד שינויים אלו משפיעים עליכם.האם נהנית מפוסט זה? הירשם כדי לקבל את החדשות האחרונות שלנו!

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Philip Stein & Associates, Mailing Address: POB 45414 , Jerusalem, 91451, http://www.pstein.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact