GILTI, או: אשם עד שתוכח חפותו

GILTI, או: אשם עד שתוכח חפותו

GILTI, או: אשם עד שתוכח חפותו

'מי שאינו מתכונן, יתכונן לכישלון' – בנג'מין פרנקלין

רפורמת המיסים של טראמפ (Tax Cut and Jobs Act) ערכה כמה שינויים בחוקים החלים על אזרחי ארצות הברית החיים מחוצה לה ועל עסקיהם. על יחידים החיים מחוץ לארה"ב ושולטים בחברות זרות או שהשקיעו בהן השקעה משמעותית, חלים שני מיסים חדשים וחשובים שיש לשים לב אליהם.

הראשון מביניהם הוא המס על יתרת רווח מחוץ לארה"ב – סעיף 965 ב-Repatriation tax, שדנו בו כבר בעבר בבלוג זה. בקצרה, סעיף 965 מחייב את הבעלים במס על כל יתרת הרווח, החל מסוף שנת 2017.

המס השני, המכונה למרבה החשד "GILTI" (אשם), ממשיך את קודמו. אף ששמו הוא "Global Intangible Low-Taxed Income" (הכנסה עולמית בלתי-מוחשית הממוסה בשיעור נמוך), המס כמעט ואינו נוגע בהכנסות בלתי-מוחשיות. המס יחול על רווחי התאגיד השנתיים של אזרחי ארה"ב החל מ-2018. חשוב מאוד לשים לב לחוק משום שלסעיף 965 אין כמעט אפשרות להתכונן, אך בעזרת יעוץ מס יסודי ותכנון נכון אפשר להימנע מתשלום מס GILTI או לכל הפחות להקטין אותו למינימום.

מס GILTI הוא מס יוצא דופן משום שעד שנת 2018 היו כל הכנסותיהם האקטיביות של תאגידים זרים פטורות ממס בארה"ב, אך ההכנסות הפסיביות נכללו במדיניות תת-סעיף F והיו חייבות במס. מס GILTI הפך את הקערה על פיה. כעת, השקעות פסיביות בישויות זרות המצויות בבעלות מלאה של אזרח ארה"ב עשויות להיות פטורות ממס, והכנסות אקטיביות מתאגידים זרים בשליטת אזרחי ארה"ב יהיו חייבות במס.

ניקח לדוגמה אזרחית ארה"ב שבבעלותה תאגיד ישראלי. התאגיד מכניס 100,000$ נטו בשנה, ועל סכום זה משלמת הבעלים מס חברות בשיעור 23% בישראל ומס מדורג בשיעור של עד 37% בארה"ב. לאחר משיכת הדיבידנדים בשנה שלאחר מכן, תהיה בעלת התאגיד חייבת במס נוסף בשיעור של עד 33% בישראל ו-3.8% בארה"ב. כל המיסים הללו מצטרפים ל-79.83 אחוזי מס, ובידי בעלת התאגיד נשאר רווח נקי של 20,174$ בלבד! אם מתכננים נכון, אין כל סיבה לשלם מס גבוה כל כך.

כמו רפורמות מס רבות, מס GILTI מכוון לתאגידים אמריקניים שלהם חברות-בת זרות, אבל למעשה השינוי משפיע פחות על תאגידים הרשומים בארה"ב ויותר על אזרחי ארה"ב החיים במדינות אחרות. הסיבה לכך היא שאף שכל משלמי המיסים שהכנסתם מנכסים קבועים אינה עולה על 10% פטורים ממס GILTI, התאגידים זוכים לשני קיזוזי מס שאינן תקפים ליחידים. ראשית, החוק החדש מאפשר לנכות מן המס עד 50%, כלומר, יחיד המחזיק בתאגיד זר ישלם את מלוא שיעור מס GILTI בעוד שתאגיד הרשום בארה"ב יזכה להנחה אוטומטית של 50% משיעור המס.

הקיזוז השני הוא נקודות זיכוי על מיסים זרים. לפי החוק החדש, תאגידים הרשומים בארה"ב יכולים לקבל זיכוי כנגד 80% משיעור המס ששילמה חברה-בת זרה, ולכן, כל עוד חברת-הבת הזרה משלמת מס בשיעור של 13.125%, שיעור מס GILTI יהיה אפס. הסיבה לכך היא ששיעור מס החברות הגבוה ביותר בארה"ב כיום הוא 21%. אם מנכים 50% ומפחיתים 80% מסים זרים, מקבלים 13.125% מס (0.21*0.5/0.8). יחידים אינם זוכים להטבה זו; ללא תכנון מוקדם הם עלולים להיוותר ללא כל נקודות זיכוי על המס ששילמו ובלי כל זכות לקיזוז ממס GILTI.

יחידים אינם זכאים ל-50 אחוזי ההנחה. הם גם אינם זכאים לנקודות זיכוי על מס זר משום שמס GILTI חל על יחידים בעוד שתאגיד משלם מיסים כתאגיד. משמע, ההטבה היחידה היא 10% הנחה על נכסים קבועים, שהיא הטבה זניחה על פי רוב. יחידים רבים עלולים להיאלץ לשלם 88.3% מס על רווחיהם מן התאגיד.

ואחרי כל זאת, האם יש דרך להימנע מתשלום מס גבוה כל כך? במרבית המקרים התשובה חיובית, אבל רק אם תתכוננו כראוי ותנקטו את הצעדים הנחוצים מוקדם ככל האפשר.

כתבה זו תורגמה מאנגלית. למקור הקליקו כאן.האם נהנית מפוסט זה? הירשם כדי לקבל את החדשות האחרונות שלנו!

שדות המסומנים ב-* הינם שדות חובה.


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: Philip Stein & Associates, Mailing Address: POB 45414 , Jerusalem, 91451, http://www.pstein.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact